Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Технически анализ на проекти за възобновяеми източници за енергия от SGS - помага ви да разберете техническата пригодност на вашия проект с цялостен преглед на техническите рискове.

При инвестиране или разработване на големи проекти за добив на енергия, вие трябва да разберете и намалите всички технически рискове преди да решите да ги започнете. Нашата услуга за комплексна проверка може да ви помогне да разберете техническата пригодност на вашия проект с цялостен преглед на техническите рискове.

Защо да използваме техническата комплексна проверка на проекти за възобновяема енергия от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да разберете и да намалите различни технически, правни и обществено-екологични рискове преди да вложите ценно време и ресурси в проекта
 • да определите техническите рискове, които биха могли да изложат на опасност рентабилността на вашия проект 
 • да гарантирате, че техническата пригодност на проекта осигурява сигурни инвестиции 
 • да гарантирате, че всички фактори са взети под внимание в процеса на разработката

Техническа комплексна проверка на световно ниво на проекти за възобновяеми източници на енергия от надежден доставчик на услуги

Като водещ в света доставчик на комплексна техническа проверка на големи енергийни проекти по целия свят, ние ви предлагаме ненадминат опит, авангардни технологии и ресурси, както и технически експертни знания. В резултат на това, ние можем да ви помогнем успешно да оцените пригодността на вашите проекти за възобновяеми източници на енергия.

Ние можем да ви предоставим подробни прегледи на документите и отчети за следното:  

 • измерване на скоростта на вятъра
 • оценки на добива от енергия
 • проекти за ветрени ферми и слънчеви паркове
 • предполагаемата крива на мощността 
 • несигурност и рентабилност
 • нива на превишаване (P50, P75, P90)
 • нетно производство, включително загуби на електрическа енергия
 • статус на сертификация
 • предположения за разходите  
 • договори за продажби и гаранции
 • разрешителни и лицензи
 • свързване с електропреносната мрежа 
 • договори за изпълнение и поддръжка
 • ИДС договори
 • екзекутивни чертежи
 • план-график и основни етапи на проектите
 • разходи срещу бюджет
 • отчети за поддръжката и паспорти
 • фактури
 • сравняване на очакваното производство на нетна енергия за една година с действителни експлоатационни данни
 • финансов анализ

Ние можем да осигурим и инспекции, посещения на обекта и отчети, като:

 • инспекции на активи, които обхващат основни компоненти
 • контрол по време на експлоатация 
 • надзор при пускане в експлоатация
 • проверка на работните характеристики 
 • преглед на процедурите за работа и поддръжка

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашата услуга за комплексна техническа проверка може да ви помогне да разберете техническата пригодност на вашия проект с пълен преглед на техническите рискове.