Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В концептуалната фаза на проекта вие трябва да сте сигурни, че е събрана правилната информация и че осъществимостта на проекта може да се потвърди от техническа, финансова и правна гледна точка.

Тази критична фаза от планирането е основата за следващата проектна фаза.

SGS предлага широка гама от услуги в подкрепа на осъществимостта на проекта и на всички аспекти от управлението на риска на концептуалния етап. Нашето всеобхватно покритие на целия свят и експертните ни познания и опит гарантират, че имате достъп до най-новите и професионални данни и техники.

Проектите за вятърна енергия обикновено включват съвременни технологии и високо ниво на инвестиции, и изискват обстойна проверка на тяхната приложимост и осъществимост, преди да се премине към фазата на проектиране. Разберете как SGS може да подкрепи проектите ви за вятърна енергия в идейната фаза.