Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпълнение на проекти от SGS - ефективно управление на проекти, за да гарантирате, че вашият проект е разработен, изпълнен и предаден успешно.

Независимо дали сте собственик, оператор, инвеститор или застраховател на даден проект, вие трябва да разберете и намалите няколко ключови риска. Нашите услуги за изпълнение на проекти предлагат цялостно управление на проекти, за да гарантират, че вашите проекти са разработени и изпълнени ефективно.

Защо да изберете изпълнение на проекти от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да получите ефективна помощ при подготовка за търгове, управление на проекти и услуги за представляване на собственици от водещите експерти
 • да гарантирате успешното изпълнение на проекта през цялата му продължителност - от тръжната фаза до приемо-предавателения протокол 
 • да изберете надеждни и подходящи изпълнители, и да се уверите, че договорите за вашия проект покриват всички технически изисквания
 • да сте сигурни, че монтажната фаза е управлявана професионално и последното приемане и предаване е завършено в график.

Надеждно управление на проекти от водещия доставчик

Като водещ в света доставчик на изпълнение на проекти, ние ви предлагаме доказан опит, модерни технологии и ненадминати експертни умения. С нашия уникален глобален обхват, ние можем да предложим местно присъствие и опитен персонал, с познания за местните, правни и регулаторни въпроси, за да гарантираме безопасността, сигурността и качеството на вашия проект.

С доказан опит, простиращ се през разработването, управлението и приключването на широка спектър проекти, ние сме предпочитани от клиенти, изискващи ефективно изпълнение на проекти - по цял свят.

Нашите услуги за изпълнение на проекти включват помощ при подготовка за търгове, строителство и окончателно приемане.

Помощ при подготовка за търгове

Ние можем да ви помогнем да разработите проекта си, да подготвите тръжната документация и да изберете подходящи изпълнители.

Строителство

Ние можем да съберем подходящ екип от експерти, постоянно работещи на обекта, които да изпълняват вашия проект в съответствие с инструкциите на Института за управление на проекти. Ние можем да наблюдаваме редица фактори, включително:

 • здраве и безопасност
 • сигурност 
 • околна среда
 • управление при инциденти и кризи
 • управление на данни и документи
 • отчитане и комуникация
 • координация на изпълнителя
 • управление на обекта
 • контрол на графика
 • мониторинг на разходите
 • осигуряване и контрол на качеството
 • координация на пуска и въвеждането в експлоатация

окончателно приемане

Ние можем да разработим процедурата на одобрение за въвеждане в експлоатация и да наблюдаваме редица фактори, като например:

 • да свидетелстваме при окончателното пробно пускане в действие
 • оценяване на резултатите от заключителното пробно пускане в действие
 • да гарантираме, че проектът е щателно прегледан и всички документи, инциденти и доклади за несъответствие (NCR) са приключени 
 • да гарантираме, че се извършва пълна инспекция на функционалността и безопасността
 • да ви помогнем да предадете своя проект навреме и според спецификацията

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги за изпълнение на проекти могат да помогнат за успешно разработване, изпълнение и предаване на вашите проекти.