Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитване на функционалността и безопасността от SGS – гарантира, че вашата ветрена ферма или слънчева електроцентрала работи ефективно и безопасно.

За да гарантирате, че вашата ветрена ферма или слънчева електроцентрала е ефективна, трябва да сте уверени, че вашето съоръжение работи ефективно и безопасно. Нашите услуги за изпитване на функционалността и безопасността стигат до техническото състояние на вашето съоръжение, за да гарантират безопасната и ефективна работа.

Защо да изберете услугите за изпитване на функционалността и безопасността от SGS?

Ние ви предлагаме професионално, независимо, от трета страна изпитване на функционалността и безопасността, за да ви помогнем:

  • да гарантирате, че вашето съоръжение е надеждно и работи безпроблемно и безопасно
  • да достигнете конструктивна цялост и безопасност 
  • да вземете информирано решение при планиране на ремонтите и поддръжката

Услуги от световен лидер за изпитване на функционалността и безопасността от експерти в сектора на възобновяеми енергийни източници

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертифициране, нашата световна мрежа от акредитирани експерти ви предлага несравним опит в сектора на възобновяемите енергийни източници. Нашият специализиран компетентен център за ветрена енергия и уникалният ни глобален обхват ни дават възможност да ви осигурим проверка на функционалността и безопасността на вашите ветрени ферми и слънчеви електроцентрали по целия свят.

Нашето изпитване на функционалността и безопасността включва подробен отчет с описание на всичките ни изводи. Включва и препоръки за ремонти и предотвратяване на повреди, което ви помага да намалите до минимум разходите за поддръжка.

За да обсъдим как нашите услуги за изпитване на функционалността и безопасността може да ви помогне да гарантирате безопасността и ефективността на вашето съоръжение за възобновяема енергия, свържете се с нас още днес.