Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Вятърът е все по-нарастващ източник на енергия за нашия свят и неговото използване и дистрибуция изискват модерн ниво на технологии и значителни инвестиции.

SGS предлага оценка, верификация, изпитване и съпътстващи услуги за целия жизнен цикъл на проекти за вятърна енергия - от идейната фаза до проектирането, производството, транспортирането, монтажа и настройката на ветрогенератори.

Глобалният обхват на SGS и задълбочените ни знания и опит ви осигуряват достъп до най-актуалната информация, налична за вятърната енергия и технологиите за ветрогенератори.