Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Замерване на мощността на ФВ (PV) модул от SGS - точна I-V крива на измерване, за да гарантирате, че вашите модули осигуряват определената полезна мощност.

Ако сте собственик, търговец, производител или монтажник на фотоволтаични модули, трябва да сте сигурни, че вашият PV модул отговаря на необходимите спецификации. Нашите услуги по замерване на мощността на ФВ (PV) модул ви дават точна I-V крива на измерване, за да определите максималната полезна мощност на вашия фотоволтаичен модул. 

Защо да изберете замерване на мощността на ФВ (PV) модул от SGS?

Нашите експерти могат да ви помогнат във всяка фаза на проекта. Можем да извършваме измервания както преди, така и след доставка на модули, както и да измерваме мощността на модули, които са вече в експлоатация.

Ние можем да ви помогнем:

  • да проверете дали вашите модули доставят необходимата мощност 
  • да сте сигурни, че вашите модули ще се измерват според международните стандарти IEC 61215 или IEC 61446

Надеждно замерване на мощността на ФВ (PV) модул от световния лидер

Като водеща в света компания за сертифициране, тестване, проверка и инспекции, ние предлагаме надеждни независими услуги за замерване на мощността на ФВ (PV) модул за клиенти по целия свят.

Нашите услуги за замерване на мощността на ФВ (PV) модул включват:

  • вземане на случайни проби за максимален контрол на полезната мощност чрез ефективно измерване на кривата I-V
  • визуална инспекция на пробите

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги за замерване на мощността на ФВ (PV) модул могат да ви помогнат да се уверите, че вашите модули осигуряват необходимата мощност.