Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато вашето оборудване е транспортирано от производителя до обекта за монтаж, вие трябва да сте сигурни, че то е внимателно обслужвано и в съответствие с националните и международни разпоредби.

SGS предлага всеобхватна специализирана помощ при фазата на транспортиране и монтаж на проекта. Нашите услуги варират от оценка и одит до тестване и техническо сътрудничество, за да ви помогнем да проследявате веригата за доставки и да гарантирате, че вашето оборудване е транспортирано и доставено безопасно и според графика. Партньорството със SGS, нашият глобален обхват и задълбочените ни знания и опит ви осигуряват достъп до най-модерна помощ и техники.

Съоръженията от слънчеви панели често се сглобяват от части, произведени от различни доставчици и след това доставени на мястото за монтаж. SGS може да гарантира качеството и пълнотата на цялото съоръжение чрез проверка на качеството на съставните му части, и като осигури безопасния им транспорт и доставка.