Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проверка на предприятия за фотоволтаични (ФВ) модули от SGS – осигуряване на качество на производствените линии за ФВ модули за купувачи и производители.

При типовото одобрение и сертифицирането на ФВ модули съгласно установените стандарти се изисква заводска проверка на всички производствени съоръжения. Независимо дали сте купувач или производител на ФВ модули, нашата заводска проверка може да ви помогне да потвърдите, че производствените линии ще осигуряват продукти със същото качество като сертифицираните и отговарящи на спецификациите тестови ФВ модули.

Защо да изберете проверка на предприятие за ФВ модули от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • Да гарантирате качеството на вашите ФВ модули и производствени процеси чрез сертифициране
 • Да демонстрирате, че вашите ФВ модули отговарят на установените изисквания за качество и безпроблемна експлоатация
 • Да потвърдите управлението на качеството и контрола върху производствените процеси от производителя

Ние можем да ви помогнем също ида гарантирате, че вашите ФВ модули отговарят на следните стандарти за сертифициране:

 • IEC EN 61215 (за кристални клетки)
 • IEC EN 61646 (за клетки с тънък филм)
 • IEC EN 61730-1 /-2 (за кристални клетки и клетки с тънък филм)

Надеждна проверка на предприятия за ФВ модули от световен лидер

Като водеща в света компания за сертифициране, тестване, верификация и проверка, ние сме предпочитани от клиенти, изискващи висококачествени услуги за ФВ електроцентрали по целия свят. В резултат на нашите знания и опит, вие можете да сте сигурни в нашата репутация на световен еталон за качество и интегритет.

Нашите глобални познания и модерни съоръжения за слънчеви технологии гарантират, че производителите разработват по-добри соларни продукти, продаваеми в световен мащаб. Наред с предлагането на изпитване и сертифициране, ние можем също и да обслужваме цялата верига на добавената стойност и жизнен цикъл на проекти от отрасъла на соларните продукти.

По време на проверката на вашето предприятие за ФВ модули опитен инспектор ще провери:

 • Съществуващото управление на качеството
 • Процесите на документиране на продуктите и производството
 • Работните процеси
 • Обработката
 • Контрола на производствения процес и текущите измервания
 • Приемането, съхранението и проследяемостта на компонентите
 • Опаковането и експедицията на готовата продукция

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашите услуги по проверка на предприятия за ФВ модули.