Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Сертифициране на фотоволтаични (PV) модули от SGS - изпитване и сертифициране на PV модули, за да гарантирате, че вашите модули са в съответствие с международните стандарти.

PV модулите трябва да отговарят на редица разпоредби и стандарти, преди да могат да се считат подходящи за продажба и за програми за финансиране на възобновяеми енергийни източници. Нашите услуги за сертифициране на PV модули ви предлагат изпитване и сертифициране на фотоволтаични модули, за да гарантирате, че вашите модули отговарят на необходимите международни стандарти и да потвърдите изпитването на качеството от независима трета страна.

Защо да изберете сертифициране на PV модули от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да получите ефективно изпитване на фотоволтаични модули за експлоатационни качества, издръжливост, безопасност и съответствие със нормативните уредби
 • да гарантирате, че вашите модули са в съответствие с набор от международни стандарти, включително IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730-1/2, ISO 9000, ISO 14001
 • да гарантирате, че вашите фотоволтаични модули са сертифицирани и са подходящи за продажба и за финансиране на програми за възобновяеми енергийни източници
 • да получите преквалификация и повторно изпитване на PV модули с размери до 2,60 m х 2,20 m, и всички модулни технологии
 • да ползвате бързи срокове за изпълнение, под четири месеца, с нашата национално и международно акредитирана лаборатория за изпитване на фотоволтаични модули

Водещо в света сертифициране на PV модули от надежден доставчик

Последните открития в технологиите за възобновяема енергия са изпреварили много от директивите и разпоредбите, които по-рано са покривали тази област. Национални и международни регулаторни органи работят за усъвършенстване на съществуващите и приемане на нови разпоредби, за да се създаде адекватна рамка за по-нататъшно развитие на възобновяемите енергийни източници.

Като надежден световен лидер в сертифицирането на PV модули, ние разработваме методи за изпитване и си сътрудничим по проекти за научни изследвания и разработки за използването на слънчевата енергия.

Нашите глобални познания, умения и модерни съоръжения за слънчева технология гарантират, че производителите разработват по-добри соларни продукти, които са продаваеми в световен мащаб. Като лидер на пазара, ние предлагаме не само изпитване и сертифициране, но можем и да обслужваме цялата стойностна верига на фотоволтаичната индустрия.

Нашите услуги за сертифициране на PV модули са свързани със стандартите на Международната електротехническа комисия (IEC) и включват:

 • измервания на мощност по стандартни условия на изпитване (STC)
 • ефективност при ниско излъчване
 • ефективност по номинална работна температура на клетка (NOCT)
 • оценка на експлоатационните качества при морски климат (солена мъгла) и корозивен газ (NH3)
 • измерване на температурни коефициенти
 • климатични изпитвания (като влажна топлина, топлинен цикъл и замръзване на влажност)
 • предварителна подготовка за изпитване на ултравиолетови лъчи (UV)
 • изпитване за критична точка на издръжливост
 • изпитвания на механично натоварване
 • изпитване на натиск
 • изпитвания за въздействие на градушка
 • изпитвания за електрическа безопасност
 • измерване на ток на утечка
 • изпитване на изолацията
 • изпитвания за надеждност на заземяването
 • изпитвания за външни атмосферни въздействия
 • изпитвания за импулсно напрежение
 • електролуминесцентна и IR спектроскопия
 • заводски инспекции

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги за сертифициране на PV модули могат да ви помогнат да спазите приложимите национални и международни стандарти.