Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Проверка за окончателно приемане и тестване от SGS – да се гарантира, че вашето съоръжение за възобновяеми енергии да работи с пълна сила и в съответствие с всички планове, проекти, разпоредби и спецификации.

Дали сте пуснали в експлоатация нова, разширена или модифицирана ветрена ферма или слънчева електроцентрала, трябва да сте сигурни, че работят на пълни обороти и са в съответствие с всички спецификации преди да се извърши окончателното плащане. Нашата проверка за окончателно приемане и услуги за извършване на изпитване за окончателно приемане гарантират, че нужните компоненти са конструирани и монтирани в съответствие с плановете, проектите, разпоредбите и спецификациите.

Защо да изберете проверка за окончателно приемане и услуги за извършване на изпитване за окончателно приемане от SGS?

Ние ви предлагаме професионални, независими проверки от трета страна за окончателно приемане и изпитване, които да ви помогнат:

  • да гарантирате, че вашата ветрена ферма или слънчева електроцентрала работи на пълни обороти и в съответствие с всички спецификации
  • да постигнете надеждна и безпроблемна работа – готови за производство на енергия
  • да откриете всякакви проблеми при критичните компоненти

Проверки и изпитване на световно ниво за окончателно приемане от експерти в сектора за възобновяеми енергийни източници

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертифициране, нашата световна мрежа от акредитирани експерти ви предлага несравним опит в сектора на възобновяемите енергийни източници. Нашият специализиран компетентен център за ветрена енергия и уникалният ни глобален обхват ни дават възможност да ви осигурим инспектиране и тестване за окончателно приемане на вашите ветрени ферми и слънчеви електроцентрали по целия свят.

Нашите проверки и изпитване за окончателно приемане включват:

  • проверка за окончателно приемане на монтажа
  • изпитване за окончателно приемане
  • обиколка и визуална проверка на вашето съоръжение
  • поставяне на етикети и маркировки
  • замервания на електричеството
  • изготвяне на подробни доклади

За да обсъдим как нашите услуги за проверка и тестване за окончателно приемане могат да ви помогнат да гарантирате, че вашето съоръжение работи на пълни обороти и в съответствие с всички спецификации, свържете се с нас още днес.