Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Инспекция на качеството на фотоволтаични (PV) електростанции - гарантира, че инсталирането на вашата електростанция се извършва според точните спецификации и в съответствие с приложимите стандарти.

Фотоволтаичните електростанции трябва да се придържат към редица строги насоки, разпоредби и стандарти за безопасност. Нашите услуги по инспекция на качеството на фотоволтаични електростанции гарантират, че монтирането на фотоволтаичната електростанция е извършено по точните спецификации и отговаря на всички действащи стандарти и разпоредби.

Защо да изберете проверка на качеството на фотоволтаични електростанции от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • да проверите дали инсталацията на вашето съоръжение е била извършена в съответствие с точните спецификации
  • да спазите набор от международни стандарти, в това число IEC 62446 и IEC 60364-7-712
  • да гарантирате на съответните органи, че вашата фотоволтаична електространция работи безопасно и в съответствие с приложимите местни насоки

Световен лидер в услугите по инспекция на качеството на инсталации на фотоволтаични електространции

Като водеща световна компания за сертифициране, изпитване, верификация и инспекции, ние ви предоставяме уникален глобален обхват, висококвалифициран персонал и ненадминат опит в сектора на възобновяемата енергия. В резултат на това, ние сме предпочитани от клиенти, които имат нужда от надеждна проверка на качеството за фотоволтаични електростанции по целия свят.

Нашите услуги по инспекция на качеството на фотоволтаични електростанции включват:

  • инспекция на документация 
  • визуална инспекция на полето на генератора, включително опорна конструкция, модули, монтаж, окабеляване и засенчване
  • визуална инспекция на окабеляването до инвертора
  • визуална инспекция на инвертора и кутиите за свързване, включително местоположение и монтаж
  • визуална инспекция на системата за безопасност и поставяне на етикети, включително мълниезащита и защита от свръхнапрежение
  • визуална инспекция на защитата от кражби

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги по инспекция на качеството могат да гарантират, че вашите фотоволтаични електростанции са инсталирани според спецификациите и приложимите стандарти.