Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Периодични проверки от SGS – идентифициране на проблеми, гарантиране на производителност и охраняване на вашите фотоволтаични слънчеви електростанции.

За да гарантира производителност, вашата ФВ слънчева електроцентрала трябва редовно се наблюдава за опазване от рискове като вандализъм, нанасяне на вреди на околната среда, аварии и загуба на добивана енергия. Нашите услуги за периодични проверки предлага постоянен мониторинг и визуален контрол на вашата ФВ слънчева електроцентрала за поддържане на продуктивността.

Защо да изберете периодични проверки от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • да гарантирате безопасността и производителността на вашата слънчева електроцентрала
  • да гарантирате непрекъснато производство на електроенергия
  • да намалите рисковете
  • да избягвате аварии и финансови загуби

Надеждни периодични проверки от експерти в сектора за възобновяеми енергийни източници

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертификация, нашата световна мрежа от акредитирани експерти ви предлага несравним опит в сектора за възобновяеми енергийни източници. В резултат, ние сме предпочитания международен доставчик на услуги за проекти с ФВ слънчеви паркове. Нашият уникален световен обхват ни дава възможност да ви предоставим периодични проверки за слънчеви електроцентрали по целия свят.

Нашите услуги за периодични проверки включват:

  • Планиране и изпълнение на периодични проверки по време на работа.
  • Визуален контрол и мониторинг
  • Подробни отчети

За да обсъдим как нашите периодични проверки могат да помогнат да се идентифицират проблеми, да се гарантира производителност и да се защитава вашата ФВ слънчева електроцентрала, свържете се с нас още днес.