Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато един проект е завършен и инсталацията влезе в експлоатация, операторът обикновено има нужда да може да гарантира, че всичко работи в съответствие със спецификациите и че създадените организация, процес и системи предоставят изискваното ниво на качество, както и управление на здравословните и безопасни условия на труд.

SGS предлага широка гама от услуги, за да ви помогне да пуснете инсталацията да работи и да гарантира, че всичко работи гладко във фазата на експлоатация. Нашето присъствие в целия свят и задълбочените ни знания и опит гарантират, че имате достъп до най-актуална и уместна помощ, информация и техники.

Системите за слънчева енергия и инсталациите от слънчеви панели са сложни съоръжения, които изискват стабилна система за управление, за да сте уверени, че енергията се произвежда, както се очаква, както и че рискът се управлява ефективно, особено по отношение на здравето и безопасността.