Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценка на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) от SGS – гарантира, че вашето съоръжение е проектирано и планирано в съответствие с всички съответни разпоредби и изисквания.

Когато стане дума за вашия проект за фотоволтаична (ФВ) слънчева електростанция, вие трябва да разгледате доста ЗБУТ изисквания. Нашата ЗБУТ оценка ви предлага всеобхватна подкрепа по време на проектирането на вашите ФВ слънчеви електроцентрали. Можем да ви помогнем да откриете всички ЗБУТ проблеми и да гарантираме, че вашето съоръжение е проектирано и планирано в съответствие с всички ЗБУТ разпоредби.

Защо да изберете ЗБУТ оценка от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да определите настоящите и критични ЗБУТ проблеми 
 • да гарантирате, че вашата ФВ слънчева електроцентрала е проектирана и планирана в съответствие с всички актуални разпоредби и изисквания
 • да защитите здравето и безопасността на работниците
 • да намалите рисковете от злополуки, кражби и вреди
 • да намалите риска от вреди за околната среда 
 • да подобрите производителността на място
 • да получите препоръки за бъдеща безопасна поддръжка

ЗБУТ оценки от световен лидер и експерти в сектора за възобновяеми енергийни източници

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертификация, нашата световна мрежа от акредитирани инспектори ви предлага несравним опит в сектора за възобновяеми енергийни източници. Нашият уникален световен обхват ни дава възможност да ви предоставим независими ЗБУТ оценки за ФВ слънчеви електроцентрали по целия свят.

Нашите услуги за ЗБУТ оценка включват:

 • документи за съгласуване
 • анализ на риска за безопасност
 • проверка и разработване на планове за безопасност и здраве
 • вътрешен контрол на разрешителните
 • проверка на решенията за достъп
 • контрол на достъпа за определени зони като зона за съхраняване на газ и оградени пространства
 • верификация за кранове и оператори
 • планиране на колективна защита
 • планиране на лични предпазни средства за персонала
 • планиране на сигнализацията за безопсност
 • определяне на маршрутите за прехвърляне и разчистване
 • осигуряване на външни координатори по ЗБУТ
 • ръководене във връзка с предписанията за безопасни и здравословни условия на труд
 • обучение на ръководни, контролни и изпълнителски кадри

За да обсъдим как нашата ЗБУТ оценка може да ви помогне да гарантирате, че вашата ФВ слънчева електроцентрала отговаря на всички ваши ЗБУТ задължения, свържете се с нас още днес.