Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценка на добива на енергия от SGS – определя очаквания годишен добив на енергия от вашата планирана електроцентрала.

Добивът на енергия от вашата електроцентрала зависи от редица фактори. Нашата услуга за оценка на производството на енергия отчита тяхното влияние, за да определи очаквания годишен добив на енергия от вашата планирана електроцентрала.

Защо да изберете оценката на добива на енергия от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Да определите очаквания годишен добив на енергия от вашата планирана електроцентрала с помощта на нашите съвременни техники за компютърна симулация
  • Да изчислите с помощта на резултатите от нашата оценка, дали вашата фотоволтаична система може да бъде експлоатирана изгодно
  • Да гарантирате, че вашите калкулации за разходите са възможно най-реалистични, за да можете да вземате обосновани решения

Надеждна оценка на добива на енергия от водещи световни експерти

Като водеща в света компания за сертифициране, тестване, верификация и проверка, ние сме предпочитани от клиенти, изискващи висококачествени услуги за електроцентрали по целия свят. В резултат на нашите знания и опит, вие можете да сте сигурни в нашата репутация на световен еталон за качество и интегритет.

Нашите глобални познания и модерни съоръжения за слънчеви технологии гарантират, че производителите разработват по-добри соларни продукти, продаваеми в световен мащаб. Наред с предлагането на изпитване и сертифициране, ние можем също и да обслужваме цялата верига на добавената стойност и жизнен цикъл на проекти от отрасъла на соларните продукти.

Нашата услуга за оценка на производството на енергия включва:

  • Набиране или определяне на място на свързани с услугата данни с помощта на дългосрочни измервания или международни метеорологични записи
  • Изчисляване на очаквания годишен добив на енергия чрез компютърна симулация

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашата оценка на производството на енергия.