Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги на SGS за надзор на договори - независим мониторинг и надзор, за да сте сигурни, че вашият договор се изпълнява с изискваното качество и в срок.

Като инвеститор на проект вие трябва да сте сигурни, че главният изпълнител спазва всички условия на вашия договор. Като независима трета страна ние ви предлагаме широк обхват от услуги за надзор на договори, включително финансов надзор и инвеститорски контрол, които гарантират, че вашият проект се изпълнява с исканото качество и в съответствие с всички условия.

Защо да използвате услугите на SGS за надзор на договори?

От началната фаза на проектиране до изграждането и експлоатацията, комбинираните умения на нашия екип от мултидисциплинарни специалисти ви осигуряват професионално управление, помагайки ви:

 • да се възползвате от широк обхват от услуги за надзор на договори, финансов надзор и инвеститорски контрол
 • да гарантирате, че основният договор между вас и главния изпълнител отговаря на всички задължителни и договорени условия
 • да се възползвате от независим мониторинг на графика на вашия проект, за да предадете желаните качествени и технически спецификации
 • да гарантирате, че вашите инсталации, материали, съоръжения и проекти отговарят на всички изисквания за качество и изпълнение, независимо дали са с регулаторно, доброволно, правно или клиентско изискване
 • да се фокусирате върху вашия основен бизнес чрез ограничаване участието на вашите служители в техническия надзор и извършването на плащанията

Надеждни услуги за надзор на договори от водещ доставчик

С нашия ненадминат опит в предоставянето на услуги за независим надзор на договори, ние сме предпочитани от клиентите по целия свят. Нашата глобална мрежа от професионални надзорници ни дава възможност да ви предоставим подкрепата, от която се нуждаете, където и да било.

Нашата гама от услуги за надзор на договори включва:

 • Услуги за финансов надзор -предлагащи ви технически съвети и помощ при определяне и управление на техническите рискове, свързани с вашите инвестиционни решения
 • Услуги за инвеститорски контрол -предлагащи ви технически съвети и помощ при изпълнението на вашия проект

Ние предлагаме също и:

 • Техническа помощ при договарянето
 • Надзор върху разходите  
 • Изследвания за пригодност на обекта 
 • Концептуални проучвания  
 • Услуги по управление на риска
 • Технически консултации по спецификациите на оборудването
 • Подкрепа на инвеститорите
 • Управление на ЗБУТ
 • Оценка на екзекутивна документация
 • Надзор на процес на стартиране
 • Оценка на технологичната ефективност  
 • Надзор при въвеждане в експлоатация и задължителни услуги
 • Управление на проектирането
 • Технически надзор
 • Цялостен строителен надзор
 • Постоянен екип на строителната площадка
 • Доклади за напредъка на проекта
 • Осигуряване на качеството
 • Инспекции за контрол на качеството
 • Надзор върху изпълнението на графика
 • Надзор/присъствие и освидетелстване при изпитване за ефективност
 • Надзор при изпитване при пускане на съоръжения в експлоатация
 • Присъствие и освидетелстване при функционални изпитания

Свържете се с нас днес, за да научите как нашите услуги за надзор на договори могат да ви помогнат да гарантирате, че вашият договор се изпълнява в съответствие с всички договорени условия.