Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за проверка на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) от SGS – намалява риска и поддържа качеството по време на пускането в експлоатация и фазата на работа на вашия проект за фотоволтаичен слънчев парк.

По време на пускането в експлоатация и на фазата за експлоатация на вашата фотоволтаична слънчева електроцентрала, жизнено важно е да се гарантира качество и безопасност. Нашите услуги за проверка на ЗБУТ ви помагат да намалите риска и да поддържате качеството по време на пускането в експлоатация и фазата на работа на вашия проект за фотоволтаичен слънчев парк.

Защо да изберете ЗБУТ оценка от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • да оцените техническите и регулаторните проблеми 
  • да разработите системи за управление на качеството и ЗБУТ услугите за гарантиране съответствието на вашия ФВ слънчев парк със задължителните изисквания 
  • да отговори на най-добрите практики в индустрията
  • да откриете потенциалните критични зони и да се справите с тях по един организиран и ефективен начин 
  • да защитите здравето и безопасността на вашите работници 
  • да намалите рисковете от инциденти
  • да подобрите производителността на място
  • да получите експертен съвет за безопасността и препоръки за бъдеща поддръжка на безопасността

Надеждни ЗБУТ проверки от световен лидер в сектора за възобновяеми енергийни източници

Като световна водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертификация, нашата световна мрежа от акредитирани инспектори ви предлага несравним опит в сектора за възобновяеми енергийни източници. Нашият уникален глобален обхват ни позволява да ви предоставим опитни и квалифицирани координатори по безопасността на вашия обект навсякъде по света.

За да обсъдим как нашите услуги за ЗБУТ проверка може да ви помогне да намалите риска и да поддържате качеството по време на пускането в експлоатация и фазата на работа на вашия проект за ФВ слънчев парк, свържете се с нас още днес.