Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В края на проект, когато инсталацията трябва да се предаде, окончателният етап е този на пускането в експлоатация, за да се гарантира, че всички изисквания на проекта са спазени и че всеки един аспект от монтажните работи е според предвиденото.

На този критичен последен етап, SGS предлага цялостен набор от услуги от оценка и одитиране до тестване и техническа помощ. Ние можем да ви помогнем да предоставите на всички страни гаранция от неутрална трета страна, че инсталацията работи както трябва и че сделката може да се финализира. Нашето всеобхватно покритие на целия свят и експертните познания и опит гарантират, че имате достъп до най-новата информация, помощ и техники в индустрията.

Инсталациите със слънчева енергия са сложни технически съоръжения и изискват широки познания, за да се оценят от оперативна гледна точка. SGS ще ви осигури необходимите гаранции за всички страни, че отговарят на изискванията на вашия проект за слънчева енергия.