Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Експлоатирането на слънцето като енергиен източник за нашия свят е разрастващ се сектор. Въпреки това, улавянето, генерирането и дистрибуцията на слънчева енергия изисква високо ниво на технологиите и значителни финансови инвестиции.

SGS предлага оценка, верификация, изпитване и съпътстващи услуги за целия жизнен цикъл на проекти за слънчева енергия п от концептуалната фаза до проектирането, производството на слънчеви панели, транспортирането, монтажа и настройката на инсталация за слънчева енергия.