Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нарастващото търсене на надеждна, чиста и икономична енергия доведе до глобално разрастване на атомната индустрия.

Прозрачността, резултатите, безопасността и надеждността се превръщат във все по-важни въпроси за регулаторите, комуналните компании и производителите.

За да се гарантира безопасната работа на атомните централи и постигането на оптимална производителност, проверката на проекта и процеса на въвеждане в експлоатация са от ключово значение. От съществено значение е и правилната поддръжка на централите, така че да продължат да работят в рамките на планирания срок. Здравето и безопасността, икономическата ефективност, както и извършването на инспекции и проверки съгласно възприетите международни стандарти са въпроси от изключителна важност при монтажа и поддръжката на атомни електроцентрали.

Националните, международните и специфичните акредитации на SGS са доказателство за нивото на нашия опит в атомната промишленост. Поставяйки безопасността и качеството в основата на нашата работа, ние гарантираме, че можете да разчитате на SGS за осигуряване на съответствие с разпоредбите за атомна безопасност и за гарантиране на безопасната експлоатация на вашите централи.