Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При транспортиране на насипни горива, суровини и химикали с автомобилен и железопътен транспорт, прецизното определяне на количествата на стоките често е голямо предизвикателство.

И най-малката системна грешка, повторена многократно, може да доведе до съществено увеличение на загубите, свръхтакси за превоз и застраховка и изразходване на огромни ресурси при опит за отстраняване на практически несъществуващи физически загуби. Ето защо е важно участниците по цялата верига на доставка да имат доверие в измерването на количествата.

На свой ред това означава, че калибрирането на камионите и вагоните, и свързаното с тази операция оборудване като тест-ленти, термометри, платформени кантари и .т.н. - всичко това изисква професионално оборудване и компетентни оператори. Калибраторите на SGS предлагат богат асортимент от услуги, адресирани към нуждите на превозвачи, автомобилни и железопътни оператори и търговци.
 
Нашите специалисти могат да предложат калибриране на автомобилно и железопътно оборудване с използване на различни международно възприети от API, IP, ISO и национални органи по стандартизация методи. Ние можем да осигурим също и услуги, свързани с калибирирането, като доставка на резервни тест-ленти, превръщане на таблици от една система в друга и повторно калибриране след ремонт или обновяване.

Защо да изберете SGS?

SGS е вашият първи избор за извършване на услуги за калибиране, свързани с цялостните решения за съхранение и превоз. 

Нашите опитни, отлично обучени калибратори работят, използвайки най-съвременни технологии. Много от нашите офиси имат акредитация по ISO 17020, която гарантира, че можем да предоставим измервания, отговарящи на най-високите международни стандарти. SGS поддържа качество и следи уменията чрез участия във вътрешни и външни програми за калибриране, извършване на вътрешни и независими одити и спазване на строги стандарти за обучение и компетентност.

Ние сме също активен член на редица отраслови органи, организации по стандартизация и технически работни групи, в това число тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институт за енергия, бивш Институт по нефт) и IFIA.

Научете повече за това, как услугите на SGS за автомобилно и железопътно калибриране могат да подпомогнат вашите операции.