Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При предоставяне на топливни газо от значение е да сте сигурни в тяхното качество. Необходимо е също така да знаете, че те се третират по подходящ начин по веригата за доставка и че всички рискове, свързани с тяхната обработка, се управляват ефективно.

Чрез своята световна мрежа от съоръжения SGS предлага пълен асортимент от услуги за топливни газове, вариращи от инспекции до дейности в заводи и терминали. Ние предлагаме също и услуги, подпомагащи ефективното вземане на проби, анализа, калибрирането и мониторинга, което гарантира правилното управление и контрол на всеки един от етапите на веригата за доставка на течни горива.