Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя гаранции за търговски риск, покриващи несъответствия в теглото и качеството, както и търговски рискове.

Като част от този пакет гаранционни услуги, които ви обезпечават при настъпване на конкретни обстоятелства, ние предлагаме покритие за интереса на продавача (известно и като застраховка срещу непредвидени рискове).

Нашата застраховка срещу непредвидени рискове в интерес на продавача предоставя защита, ако вашият клиент (като вносител) е отговорен за сключването на застраховка срещу, или най-малко за поемане риска за, потенциална повреда или загуба. Като износител при тези обстоятелства може да нямате пряк контрол върху нивото на застраховката, предоставена от вашия търговски партньор. Това може да означава, че трябва да отчетете своята потенциална уязвимост, в случай че купувачът няма достатъчно застрахователно покритие или изпадне в несъстоятелност преди да получите плащането.

За намаляване на вашето излагане на този възможен риск ние предлагаме застраховка срещу непредвидени рискове в интерес на продавача.

Други гаранционни услуги

В допълнение към застраховката срещу непредвидени рискове в интерес на продавача ние предлагаме редица гаранционни услуги, включващи:

  • Пълно покритие на рисковете
  • Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)
  • Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)
  • Гаранция при отказ

За да научите повече за нашата застраховка срещу непредвидени рискове в интерес на продавача, както и за други гаранции за търговски риск, свържете се със SGS сега.