Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Бизнесът с твърди биогорива се разраства бързо в отговор на нарастващите цени на петрола и все по-голямото внимание към влиянието на нефтохимичната индустрия върху околната среда.

Екипът на SGS по целия свят предоставя услуги за физическо тестване на биогорива с цел охарактеризиране на този иновативен енергиен източник.

SGS има зад гърба си десетилетия опит в тестването на горива. Ние познаваме и разбираме добре лабораторните операции и умело определяме физическите качества на въглища, кокс и други подобни материали. И накрая, ние разполагаме с необходимото оборудване и познания, за да ви предоставим навременни и точни тестови резултати за вашите твърди биогорива.

Ние предлагаме следните услуги за тестване на биогорива, включващи също химични и калорийни стойности на биогоривата:

  • Определяне на влага.
  • Определяне на плътност
  • Определяне на размер на гранулите или ситов анализ

Точните и навременни резултати от анализ на биогоривата от SGS гарантира спазване на всички разпоредби и оптимизиране на вашите дейности, свързани с биогорива.