Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Глобалната нужда от енергия бързо се засилва поради индустриализацията на новите икономики, нарастващото богатство в новите пазари, глобализацията, притесненията за сигурността на енергетиката и повишен интерес към екологичните горива.

За да посрещнат тези нужди, доставчиците на електроенергия се нуждаят от по-добър достъп до алтернативни енергийни източници, включително биогорива, уран, метан във въглищни пластове и нефтени пясъци.

Докато тези нови енергийни източници представляват нови възможности за развитие в енергийния сектор чрез нови и иновативни технологии, съществуват няколко оперативни предизвикателства. SGS е лидер в разработването на аналитични, процесни и търговски технологии за биогорива, добив на уран, метан във въглищни пластови и нефтени пясъци. SGS осигурява технически познания и опит за безопасно, ефикасно и рентабилно предоставяне на тези енергийни източници на вашите клиенти.

SGS има задълбочен опит в целия свят в предоставянето на цялостни услуги на клиенти, занимаващи се с проучването, разработването, производството и търговията с конвенционални и нови енергийни суровини. Ние предлагаме надеждно, независимо съдействие на всяка стъпка от енергийната стойностна верига за:

  • Изследователски услуги
  • Проектиране на процес и разработване на технологична схема
  • Изисквания за безопасност и лицензиране SGS разполага с доказан опит в здравословните и безопасни условия на труд, както и в екологичните практики и протоколи, включително радиоактивни материали.
  • Помощни търговски услуги

В партньорство с SGS, вие ще се ползвате от световно признатите ни способности в енергийния сектор.