Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашите експертни умения в сектора ще Ви преведат през всички аспекти, гарантирайки че разпоредбите се спазват, безопасността във всяка фаза се взема предвид и въздействието върху околната среда се ограничава.

Енергетика: SGS притежава силата да Ви помогне да изградите по-стабилен бизнес.

Съвременният свят не би бил нищо без предвидимото и надеждно производство, разпространение и снабдяване с електроенергия.  Енергийната индустрия e многолика и разнообразна, включва широк спектър от специалности и процеси.

Благодарение на нашите познания и опит, SGS е веща в оказването на  съдействие на енергийните компании при водене на нормален, печеливш и надежден  бизнес. Ние притежаваме конкретни експертни умения в следните области.

Нефтодобив

Ние помагаме на петролни компании, търговци, рафинерии, независими  оператори на складове, петролопроводни компании, разпространители на  едро, превозвачи на горива и продавачи на крайни потребители в  бензиностанциите.  Нашите независими инспектори верифицират и валидират всичко – от качеството на горивата до равнището на складовите запаси.

Добив На Природен Газ

Нашите услуги ще Ви облагодетелстват ако се занимавате с добив на природен газ и производство на газ от въглища, както и с разпространение и продажби. Например, нашите всеобхватни лабораторни услуги могат да изпитват състава на природния газ, ние можем да извършваме калибриране на плавателни съдове за ВПГ, а ако Ви е необходим преносим пробовземател и изпитвателна сондажна кула, ние разполагаме с оборудването и квалифицирания да работи с него персонал.

Производство На Електроенергия

Производството, разпространението и продажбите на електроенергия са сложни, затова оставете на SGS да Ви помогне да опростите и да оптимизирате процеса. Ние предлагаме широк спектър услуги за съдействие на електрическите компании от производството на електроенергия до анализа на риска.

Въгледобив

От услуги при проучването до напускането на дадена мина, която е достигнала края на експлоатационния си период, SGS предлага богата гама от услуги за въгледобивния отрасъл. Само един пример – ние извършваме анализ на въглища, инспекция на товари и плавателни съдове, визуална инспекция, инвентаризационно измерване на запаси, услуги по инспекция на оборудването, традиционно и механизирано вземане на проби, както и предоставяне на гама на полеви и наети лабораторни съоръжения на въгледобивния сектор.

Производство На Възобновяема Енергия

Производството на възобновяема енергия е една от най-горещите световни теми. То включва компании за производство на алтернативна и устойчива енергия, в това число занимаващите се с водна, вятърна и слънчева енергия, и производство, разпространение и продажби на алтернативни горива.

Всички наши услуги, свързани с производството на енергия, могат да се използват самостоятелно, или за усъвършенстване на съществуващи работни процеси и методики. Свържете се с нас днес, за да научите как можем да Ви помогнем във Вашия бизнес.