Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага сертифицирани обучения от името на Сдружението на оцветителите и колористите (SDC) и Американската асоциация на химиците и оцветителите на текстил (AATCC), които повишават техническата компетентност на Вашите служители.

Нашето SDC обучение е съобразено със сертифицираната трейнинг програма за управление на цветовете на Сдружението на оцветителите и колористите и с международните стандарти и методи за изпитване (напр. ISO). То е подходящо за служителите, които работят за ефективния контрол и комуникация във връзка с цветовете, включително спецификатори, дизайнери, закупчици, производители на тъкани и дрехи, технолози на облеклото и оцветители. Успешно преминалите трейнинга са обучени да приемат и използват най-добрите практики и да използват единна терминология.

Ние сме одобрен доставчик и на обучения на AATCC. Участниците в тези обучения придобиват цялостна представа за стандартите за изпитване на AATTCC, които са валидни за американския пазар. Преминалите курса могат да демонстрират техническата си компетентност, докато усвояват роли, свързани с контрола на качеството и провеждат тестове в лабораторията за изпитване.

В допълнение, ние предлагаме семинари и трейнинг сесии, които обхващат нови продукти, нови технологични постижения и отраслови и пазарни тенденции. На американския пазар, ние предлагаме и сертифицирани обучения от името на ASTM International (организация позната по-рано като Aмериканско сдружение за изпитване и материали).

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите сертифицирани обучения по SDC и AATTCC могат да развият техническите умения на Вашите служители.