Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за вътрешни одитори по OHSAS 18001 от SGS - развийте умения за провеждане на вътрешни одити.

Целта на това обучение е да предостави на участниците уменията и познанията, необходими за оценка и отчитане на съответствието и ефективното приложение на системи за управление на здравето и безопасността при работа.

След завършване на това обучение Вие ще сте в състояние:

  • Да описвате отговорностите на един вътрешен одитор и ролята на вътрешния одит за поддържането и усъвършенстването на системите за управление, в съответствие с OHSAS 18001:2007
  • Да обяснявате целта и структурата на OHSAS 18001:2007
  • Да обяснявате принципите, процесите и избраните техники, използвани за оценката и управлението на аспектите и влиянието на здравето и безопасността при работа, включително и значението им за одиторите по OHSAS
  • Да планирате и подготвяте вътрешен одит, да събирате доказателства за одит чрез наблюдение, интервюта и подборка на документи и архиви
  • Да съставяте писмени фактологични отчети за одити, които помагат за подобряване на ефективността на системата за управление
  • Да предлагате начини за проверка на ефективността на корективните действия

Обучението обхваща презентации, семинари и ролеви игри.

От участниците не се очаква да имат познания за одит, системи за управление на качеството или за OHSAS 18001:2007 преди началото на курса.

Защо да изберете обучение за вътрешни одитори по OHSAS 18001 от SGS?

Нашите курсове се провеждат от преподаватели, които са експерти по системи за управление на качеството и опитни лектори. Вашите познания и умения ще бъдат развити чрез интерактивен и практичен подход към обучението.

Свържете се с SGS днес, за да научите повече за нашето обучение за вътрешни одитори по OHSAS 18001.