Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви помогне да прехвърлите съществуващите си умения за извършване на одити на други системи за управление към уменията, необходими за одити на системи за управление на здравето и безопасността при работа (OH&SMS).

Ако вече сте завършили сертифицирано от IRCA 5-дневно обучение за водещи одитори, можете да използвате курса за преквалифициране на одитори по OHSAS 18001:2007, за да разширите базата на уменията и знанията си, така че да разбирате и да извършвате одит по критериите на OHSAS. Принципите на OHSAS 18001 задават една ясно дефинирана система за управление, така че можете да извършвате проверка и контрол на рисковете и уязвимостите на организацията, свързани със здравето и безопасността при работа.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Прилагате задълбочени познания за предназначението на стандарта за безопасност и за процеса по сертификация и одит по OHSAS 18001, както и ролята на одиторите в контекста на стандарта
  • Разбирате значението на политиката за безопасност и как тя трябва да се основава на значимите рискове, идентифицирани в организацията
  • Имате уменията и познанията, необходими за провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на стандарта OHSAS 18001 
  • Отговаряте на изискванията за обучение, за да се регистрирате като одитор на OH&SMS или водещ одитор в международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA)

Този курс е сертифициран от IRCA (курс № A16894).

Свържете се със SGS сега за повече подробности по обучението на SGS за преквалифициране на одитори по OHSAS 18001.