Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предоставя рамка, която спомага за разработката и внедряването на система за управление на безопасността (SMS) в организацията.

Ние развиваме необходимите умения, които ще ви помогнат да приложите и поддържате ефективна стратегия за SMS, която да отговори на изискванията на OHSAS 18001:2007.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Разбирате законодателните изисквания за системите за управление на безопасността (SMS) 
  • Проектирате и планирате внедряването на SMS 
  • Приложите политика за безопасност, заедно с ефективна програма за обучение 
  • Създавате и представяте допълнителни системи за документиране  
  • Планирате и отчитате одити на безопасността и следене на представянето

Обучението се основава на материали за решаване на казуси и на практически упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението по приложение на OHSAS 18001.