Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е част от серията от стандарти ISO 14000 за управление на околната среда.

ISO 14064 осигурява на промишлеността и правителството набор от средства за разработване на програми, целящи намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ). Стандартът ISO 14064 се състои от три части, които съответно информират за Инвентари на ПГ (Част 1); Проекти по ПГ (Част 2); и действа като насока за извършване на валидиране и проверка на информацията за ПГ (Част 3).

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на ПГ, базиран на ISO 14064. Ако планирате да завършите друго обучение по ПГ, като например, обучение за вътрешен одит и водещи одитори, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането за ISO 14064, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес за повече информация по обучението на SGS за ISO 14064.