Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

5-S® е първата стъпка към Тоталното управление на качеството (ТУК).

5-S означава: Структуриране, Систематизиране, Санитаризиране, Стандартизиране и Самодисциплина. Обучението на водещи одитори по 5-S е предназначено да ви даде съответните умения и познания за извършване на одити на принципа 5-S и да оценявате неговата употреба от организациите за изграждане на култура на постоянно подобрение, като същевременно се прилага всеобхватно управление на качеството.

Преимуществата на одита на 5-S гарантират, че организацията предоставя:

  • Отлична работна среда и превъзходна система за управление на качеството
  • Систематично управление на работната сила
  • Нагласа за постоянно подобрение
  • Въвеждане на институционална култура и стандартизирана система

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате в дълбочина принципите и целите на 5-S
  • Извършвате критичен анализ на 5-S
  • Притежавате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по 5-S
  • Внедрявате 5-S във вашата организация
  • Описвате принципите, процесите и техниките, използвани в 5-S и тяхното значение в работната среда
  • Имате уменията и познанията, необходими за планиране, провеждане и отчитане на одити на трети страни спрямо изискванията на 5-S

Свържете се с нас за да научите повече за това, как курсовете за обучение на водещи одитори по 5-S, предлагани от SGS, могат да помогнат на Вас и на Вашата организация.