Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В условията на глобализиращ се пазар, производителите, дистрибуторите, вносителите и търговците трябва да спазват все повече регулации, целящи да гарантират безопасни и висококачествени продукти.

Тези нормативни изисквания се различават спрямо географския регион и постигането на съответствие с тях изправя бизнеса пред нови технически предизвикателства, които могат да бъдат много ресурсоемки или компанията да не притежава необходимите умения, за да ги разреши.

SGS осигурява техническо съдействие на организации във всички отрасли, за да им помогне да постигнат съответствие с определени стандарти и нормативни изисквания или да получат сертификация.

Независимо какъв е Вашия продукт или целеви пазар, нашите експерти ще могат да създадат програма за техническо съдействие, базирана на Вашите специфични нужди, която взема предвид стандартите и регулациите приложими за конкретни продукти в конкретни пазари. Нашите услуги включват и консултация и съдействие за продуктовото обозначаване, което дава информация за продуктите по начин, който съответства на изискванията на различните пазари по света.

SGS проактивно се интересува от най-новите развития, касаещи добрите бизнес практики и нормативните изисквания в различните отрасли и Вие може да сте уверени, че когато работите с нас, ние бихме предвидили възможно най-бързо евентуални технически ограничения пред реализирането на продукта Ви в различни пазари.

Пазарът на играчки е един от най-контролираните пазари, а SGS консултира клиентите относно разликите в наредбите, валидни за специфичните географски региони, така че да можете да отговорите на регулаторните изисквания. За играчките се изискват специфично етикетиране и предупреждения в много държави. Експертите на SGS могат да проверят дали Вашите продукти отговарят на настоящото законодателство. Тъй като насоките относно маркировката според възрастта често са трудно разбираеми, те могат да Ви помогнат и при оценяването на маркировката според възрастта на Вашите играчки, за да бъдете сигурни, че Вашите продукти са безопасни и адаптирани към нуждите на целевите потребители.

С международната си репутация на компания, помагаща на клиентите си да подготвят своите играчки за пазарите по целия свят, SGS е най-добрият партньор, който ще осигури необходимата Ви техническа помощ.