Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Нашите рентабилни услуги за тестване ще ви помогнат да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара, както и да демонстрирате качеството и безопасността на вашия(те) продукт(и). Нашите услуги за тестване включват, но не се ограничават до:

  • Физични и механични тестове
  • Химични (например летливи органични съединения - VOC) тестове
  • Тестове на материалите
  • Тестове при контакт с храни
  • Тестове за запалимост
  • Тестове на характеристиките
  • Микробиология или микробиологични тестове
  • Тестове за електрическа безопасност
  • Тестове за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
  • Тестове за безопасност на околната среда

Първокласните и новите артикули покриват широка гама продукти: играчки, предлагани в кутии от зърнени храни, в ресторанти за бързо хранене, химикали и т.н. Ако първокласните и новите стоки, които предлагате на клиентите, са извън обхвата на Вашата бизнес дейност, Вие можете да се възползвате от опита и познанията на SGS в сферата на всички потребителски стоки. Нашите ескперти могат, в сътрудничество с Вашите служители и доставчици, да подготвят конкурентоспособна програма за тестване. Посредством нашите услуги, свързани с тестване, Вие можете да гарантирате, че Вашите продукти са безопасни и съответстват на съответните стандарти и наредби.

Позволете на услугите, свързани с тестване, на SGS да осигурят на Вашите продукти конкурентоспособността, необходима за различните пазари по света. Нашите признати експерти и глобална мрежа от лаборатории могат да извършат тестове в съответствие с всички директиви, международни или национални стандарти.