Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS може да помогне на вас и вашите доставчици да поддържате съответствие с изискванията на кодекса за бизнес поведение на Етичната програма за играчки (IETP) на Международния Съвет на индустрията за играчки (МСИИ) чрез цялостен одиторски процес.

Световните стандарти за безопасност на играчките се подобряват и развиват постоянно. Важно е да внедрите подходящи и ефективни контролни мерки в цялата ви верига на доставка, за да гарантирате съответствие. Ние разполагаме с глобална мрежа от браншови експерти, които разбират нуждите на вашия бизнес, а също стандартите и изискванията, на които трябва да отговаряте, в това число тези на Етичната програма за играчки на МСИИ IETP.

Сертифицирането по IETP от SGS спомага да избегнете многобройни одити, повишава продуктивността и качеството на продуктите и по този начин пести време и пари на вашата организация. Спазването на изискванията демонстрира вашия ангажимент към етичните стандарти и придържане към кодекса за бизнес поведение на IETP.

Одити по IETP

Няколко големи производители и търговци на играчки приемат извършване на одити по този кодекс, който включва 14 основни елемента:

 • Процес на одит
 • Бизнес етика
 • Практики за наемане на служители
 • Специални защити
 • Работно време
 • Компенсации
 • Дисциплинарни практики
 • Принудителен и затворнически труд
 • Дискриминация
 • Механизми за подаване на жалби
 • Работни помещения
 • Пожар и аварийни ситуации
 • Околна среда, здраве и безопасност (EHS)
 • Общежития и столова

Етичната програма за играчки на МСИИ (IETP) е създадена през 1975 г. като сдружение на търговските асоциации за играчки от цял свят. Програмата IETP приема кодекса за бизнес практики през 1995 г. в отговор на увеличаващите се изисквания за законна, честна, безопасна и здравословна работна среда за служителите в сферата на производството на играчки. През 1996 г., този кодекс е разширен и допълнен от ръководство за превенция на пожари и подготвеност при аварии за фабриките за играчки по цял свят.

Ние сме акредитиран орган по IETP и нашата глобална мрежа от лаборатории за изпитване помага на вашата организация да поддържа съответствие с кодекса за бизнес поведение на IETP.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за сертифициране по IETP.