Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Скъпоструващите и иновативните такива, трябва да съответстват на широка гама от регулаторни изисквания, които се различават по света.

SGS предлага пълна гама услуги за скъпоструващи и иновативни продукти и избирайки ни за партньор, можете да сте сигурни, че продуктите Ви ще отговарят и на най-стриктните правила и ще получат одобрение за продажба на целевите пазари, във възможно най-кратки срокове.

Нашите услуги за скъпоструващи и иновативни продукти ще Ви помогнат да сте в синхрон със законодателството, включително, но не само с ЕС Директивата за Играчки, Американския Закон за безопасност на потребителските продукти (CPSIA (АПБПП)), законодателството на ЕС за химикалите - REACH - и RoHS директивата, свързана с опасните вещества за електрически и електронни скъпоструващи продукти.

Извършваме изпитване и оценка на риска, както и широк спектър одити и услуги по проверка, които покриват цялата стойностна верига. Извършваме не само сертификация на продукти, но също и сертификация на процеси, организации, услуги и системи.