Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS притежава над 130-годишен опит и предлага най-широката гама от услуги за тестване на продукти на клиенти в цял свят.

Нашата международна мрежа от съоръжения за тестване, в която работи експертен и опитен персонал, може да улесни придвижването на вашия продукт до пазара.

Нашите рентабилни услуги за тестване ще ви помогнат да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара, както и да демонстрирате качеството и безопасността на вашия(те) продукт(и). Нашите услуги за тестване включват, но не се ограничават до:

  • Физични и механични тестове
  • Химични (например летливи органични съединения - VOC) тестове
  • Тестове на материалите
  • Тестове при контакт с храни
  • Тестове за запалимост
  • Тестове на характеристиките
  • Микробиология или микробиологични тестове
  • Тестове за електрическа безопасност
  • Тестове за електромагнитна съвместимост (ЕМС)
  • Тестове за безопасност на околната среда

SGS предлага широка гама услуги, свързани с тестване, за да се гарантира, че Вашите продукти за младежи съответстват на приложимите международни и национални стандарти и наредби. Голям брой стандарти, регулиращи продукти за младежи, са в процес на разработка или актуализиране и трябва да бъдат публикувани в рамките на следващите пет години. SGS има сериозни опит и познания в сферата на продуктите за младежи и изделията за отглеждане на малки деца и може, в сътрудничество с Вашите служители и доставчици, да създаде програма за тестване, която да бъде адаптирана към Вашите нужди.

Нашата глобална мрежа от лаборатории може да проведе тестове в съответствие с наредбите и стандартите за продукти за младежи (включително Постановлението на Франция относно изделията за отглеждане на малки деца, законите на Великобритания за детските колички и запалимостта), както и в съответствие с конкретни или вътрешни протоколи. Основните експертни центрове на SGS, извършващи тестовете, се намират в Азия (Шанхай, Гуанчжоу), в Европа (Франция, Обединеното кралство) и в САЩ.

Нашите тестове преди изпращане (ТПИ) проверяват за отсъствие на отклонения в производството, както и, че продуктите наистина съответстват на стандартите за играчки и спецификациите на клиентите преди да бъдат изпратени. Това е последният етап на контрол върху продукта, преди продуктите за младежи да бъдат изложени на рафтовете на магазините и закупени от родителите.

Когато използвате услугите, свързани с тестване, на SGS Вие имате достъп до опит и знания, които са ни спечелили репутация на световен лидер в тестването на продукти.