Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Много проблеми, свързани с връщане на продукта, изземане на некачествена продукция и други, които възникват след пускането на продукта на пазара, могат да бъдат предотвратени чрез внимателна преценка на риска и техническата документация за целостта на продукта на по-ранен етап от жизнения му цикъл.

Като отчитат това, услугите на SGS за анализ на дизайна на продукта повдигат важни въпроси в етапа на теоретичната разработка. Дали вашият планиран продукт е реалистичен, безопасен и със задоволително качество? Обстойно разглеждаме вашия продуктов дизайн, за да очертаем потенциалните проблеми и да предложим решения, преди да инвестирате време и средства за производство.

Услуга за проучване възможностите за реализация на продукта

Предварително преглеждаме вашата идея за оценка на възможностите за реализацията й, определяме потенциалните недостатъци и изготвяме подробен протокол за тестване. Провеждан на възможно най-ранен етап, прегледът може да се извърши въз основа на концептуален чертеж, технически чертеж, съществуващ прототип или реален продукт.

Услуга за преглед на безопасността на продукта

Когато тестваме дизайна на вашия продукт за безопасност, ние извършване не просто проверка дали той отговаря на задължителните или препоръчителни регулаторни стандарти. Ние разбираме, че продукт, който отговаря на регулаторните изисквания, все пак представлява опасност за потребителите, затова подчертаваме всички потенциални опасности и предлагаме решения.

Услуги за оценка на риска, свързани с продуктите

Ние извършваме обстоятелствен преглед на потенциалните проблемни области за дизайна на вашия продукт, като отчитаме правните норми и препоръчителни стандарти, както и вашите специфични изисквания. Ние работим с вас, за да предложим решение за промяна на вашия продукт с цел той да стане по-добър.

Преглед на продуктовата линия

Ако имате много продукти и проекти за разглеждане, ние може да ги прегледаме, за да определим кои от тях може да станат проблематични в бъдеще, както и да ви съставим списък с тестове, които да използвате за по-добро разбиране на всеки продукт по време на производството.

Специфично проучване на продукта

Ние можем също така да се съсредоточим върху определени продукти или технологии, за да ви запознаем по-добре с възможните предизвикателства по време на производствения процес, като използваме нашите тестове и направим по-обширно проучване по вашия въпрос.

Услуга за сравнително тестване/тестване на характеристиките на продукта

За да получите ясна представа по какъв начин предложеният от вас продукт вероятно ще се реализира на пазара, ние можем да сравним вашия прототип или продукт с други съществуващи продукти. Нашата услуга е напълно гъвкава и ние можем да извършим тестове според промишлените стандарти или според вашите собствени критерии. Ние също така можем да извършим тест на характеристиките, за да разберем как ще се развива вашият продукт с течение на времето или при условия на правилна и неправилна употреба.

Независимо дали ние ще създадем комплексна програма за вас или вие ще използвате нашите индивидуални услуги, целта ни е да ви помогнем да постигнете най-доброто за вашия продукт чрез намаляване на риска, повишаване на удовлетворението на потребителите и преди всичко увеличаване на продажбите и поддържане на цялостта на вашата търговска марка.