Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите по консултиране по АПБПП и тестване от трети страни от SGS са разработени, така че да премахнат от вашите плещи бремето да се ориентирате сред регулациите на АПБПП и да гарантират ефективни програми по сертификация и изпитване.

За бизнес организациите може да се окаже трудно разбирането точно какви са изискванията на АПБПП към продуктите им. Въпреки че повечето продукти изискват само сертификация под формата на Общ Сертификат за Пригодност (ОСП), самия той изисква компанията да има потвърждение, че продукта отговаря на всички приложими правила за безопасност, което често се оказва трудна задача. ОСП е документ с нормативен характер и наказанията за неспазване на изискванията му са много сериозни. За вас може да е трудна задачата да проследявате дали компонентие и продуктите произведени в друг географски регион отговарят на стандартите по АПБПП, тъй като тази отговорност по ОСП е вменена на производителите и вносителите. Ето защо е от ключово значение да получите помощ и съвет относно правилните действия за продукта ви.

АПБПП тестването от трети страни е задължително при продуктите за деца и съществуват широка гама от изисквания, целящи да защитят потребителите от увреждания. Често се оказва, че персонала не е запознат кога и как може да се получи сертифициране по АПБПП и затова верен партньор в лицето на SGS може да бъде един полезен източник на информация за вас.

Консултиране по CPSIA (АПБПП)

Нашите консултанти притежават сериозни познания относно законодателството зад CPSIA (АПБПП) и приложението му и са работили с много бизнес организации, за да определят какви са изискванията за постигане на съответствие. Нашите услуги включват:

  • Консултиране относно как АПБПП законодателството има отношение към продуктите ви и изискванията, на които трябва да отговорите (например дали за продукта ви се изисква задължително тестване?)
  • Съдействие при създаването на сертификационна програма и издаване на ОСП  
  • Одити на локални и офшорни фабрики за оценка на съответствието спрямо приложимите правила
  • Независимо АПБПП тестване на продукти от трети страни в акредитирана ОСП лаборатория, там където е изискуемо

Тестване от трети страни

SGS може напълно да поеме тестването от трети страни, независимо дали става въпрос за задължително изпитване на продукти за деца или за съдействие по ОСП за общи потребителски стоки.

Нашите акредитирани лаборатории по АПБПП провеждат програма от тестове, за да демонстрират безопасността и надеждността на продукта ви спрямо критериите заложени в законодателството на CPSIA (АПБПП). Ние можем да проведем тестове на суровини, компоненти или крайни продукти и заедно с по-широката ни гама от консултантски услуги, ние се опитваме да покажем, че клиентите могат да се доверят на продуктите ви и да ви защитим от бъдещи глоби или изземване на продукти от пазара.

В качеството си на акредитиран доставчик на услуги за постигане на АПБПП сертифициране и световен лидер при постигането на съответствие с нормативни изисквания и продуктово изпитване, SGS предлага перфектното решение за вашите предизвикателства във връзка с АПБПП.