Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага широка гама услуги, свързани със сектор текстил и облекло от промишлеността, произвеждаща облекла, обувки, бижутерия и аксесоари.

Като Ви помагаме при спазването на националните и международните регулаторни изисквания, включително CPSIA (АПБПП) (Акт за подобряване безопасността на потребителските продукти на САЩ от 2008 г.), ние гарантираме качеството, безопасността и устойчивостта на Вашите продукти.

Тъй като клиентите непрекъснато са в близък контакт с текстила и облеклото, гарантирането на безопасност и качество е от първостепенна важност. Благодарение на нашите световна мрежа и опит, можем да Ви помогнем да задоволите тези изисквания, както и други, включително минимално въздействие върху околната среда (например съответствие с регламента REACH на Европейския съюз, покриващ регистрацията, оценката, оторизацията и ограниченията за химическите вещества) – независимо от Вашето местоположение и това на Вашите доставчици.

Услугите ни, свързани с текстила и облеклото, включват:

  • Одити и сертификация
  • CPSIA (АПБПП)
  • Екологичен дизайн
  • Проверка
  • REACH
  • Изпитване
  • Обучение