Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по изпитване и сертифициране на защитни обувки от SGS – демонстрирайте съответствие със стандартите за защитни обувки EN ISO 20345, EN ISO 20346 и EN ISO 20347.

Случаи на подхлъзване, препъване, падане, нараняване от удар и други могат да бъдат предотвратени с правилните защитни обувки. Преди извършване на продажба производителите и търговците трябва да гарантират, че обувките, които се продават като „предпазни“, отговарят да съответните стандарти за безопасност. Нашите ЛПС решения предоставят универсални услуги за изпитване и сертифициране за защитни обувки.

Стандарти за изпитване на защитни обувки

Публикувани са различни различни стандарти за защитни обувки, като най-често срещаните са EN ISO 20345, EN ISO 20346 и EN ISO 20347.

Стандарт за изпитване Вид обувки 
 EN ISO 20345 ЛПС – Обезопасяващи обувки
 EN ISO 20346 ЛПС – Защитни обувки
 EN ISO 20347 ЛПС – Работни обувки 
 EN ISO 20349 ЛПС– Защитни обувки срещу термичен риск и пръски разтопен метал при леене и заваряване. Изисквания и методи за изпитване 
 EN 13634 Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване 
 EN 13832-1 Обувки за защита от химични продукти. Част 1: Терминология и методи за изпитване 
 EN 13832-2 Обувки за защита от химични продукти. Част 2: Изисквания за обувки, устойчиви на химични продукти в лабораторни условия 
 EN 13832-3 Обувки за защита от химични продукти. Част 3: Изисквания за обувки с висока устойчивост на химични продукти в лабораторни условия
 EN 15090 Обувки за пожарникари 
 EN ISO 17249 Обезопасяващи обувки с устойчивост на срязване с верижен трион 
 EN 50321 Обувки електрически изолиращи при работа с уредби ниско напрежение 

Производителите на обувки трябва да получат сертифициране на ЛПС от нотифициран орган преди да могат да поставят CE-маркировка на продукта.

Ползи от услугите на SGS, свързани със защитни обувки

  • Мрежа от лаборатории за извършване на изпитване на защитни обувки
  • Помощ при изготвяне на технически досиета 
  • Координиране с нотифицираните органи за издаване на сертификат за изследване на типа ЕО

Съща така, SGS разполага с два Нотифицирани органа, одобрени да предоставят сертификат за изследване на типа ЕО:

  • SGS Fimko – Нотифициран орган (0598)
  • SGS Обединено кралство – Нотифициран орган (0120)

Освен това, SGS United Kingdom Limited е нотифициран орган (0120), одобрен да предоставя сертификат за изследване на типа ЕО съгласно член 10 от Директивата. Можем също така да осигурим сертифициране според член 11 за обувки със сложен дизайн, като използваме местни одитори за изпълнение на изискването за годишен одит на фабриката.

Гарантирайте безопасността на работниците – свържете се с SGS днес, за да гарантирате, че ЛПС продуктите са безопасни и отговарят на изискванията.