Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценките на токсичния риск на SGS обхващат рисковете, свързани с излагане на въздействието на потенциално опасни вещества.

Токсичността на веществата, използвани в продуктите, е изключително важна за съвременните потребители, които се нуждаят от гаранции, че продуктите няма да увредят тяхното здраве или благоденствие. Това е въпрос, чието игнориране от страна на фирмите, води до големи загуби: освен прякото въздействие върху хората, грешките накърняват репутацията на търговската марка и позициите на фирмата на пазара, и в крайна сметка - влияят върху печалбата.

Услугите за оценка на токсичния риск от SGS акцентират върху възможните неблагоприятни рискове за здравето на потребителите (например раздразнение на кожата/очите, появяване на кожна чувствителност), като оценяват продукта и неговите съставки според наличната информация от ин-витро тестове, изследвания на животни и епидемиологични данни. Ние се стремим да намалим рисковете на ранен етап и да предотвратим бъдещи опасности. Когато за определена съставка няма налична информация, нашите лаборатории осигуряват тестване на токсичността на продукта, за да се определи дали въпросната съставка представлява сериозен риск.

На ваше разположение са консултанти по токсикология, които могат да ви дадат съвети за това кои услуги най-добре съответстват на вашите специфични изисквания. Освен това, всички оценки и тестове се провеждат съгласно изискванията на регулаторните органи по цял свят, затова можете да бъдете сигурни, че вашият продукт няма да срещне трудности при навлизането на нови географски пазари.

Като избираме най-подходящите оценки и тестове, ние можем да ви помогнем за запазването на репутацията на вашата търговска марка и да гарантираме, че вашите продукти са достатъчно безопасни, за да реализират максимални продажби на пазара.

Наемете SGS за извършване на вашите оценки на токсичния риск. Свържете се с нас още днес.