Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Американският закон за подобряване на безопасността на потребителските продукти (АПБПП) от 2008 г. въвежда редица регулаторни промени касаещи производителите, вносителите, частните марки и дистрибуторита на потребителски стоки.

Определени потребителски продукти, които се продават в САЩ сега трябва да са придружени от Общ сертификат за пригодност, доказващ че според проведени тестове, продуктите отговарят на съответните правила за безопасност. Но има и по-строги правила за множество детски продукти включително:

  • Задължително външно тестване и сертификация от акредитирана лаборатория
  • Рестрикции за употреба на олово в субстратни материали  
  • По-ниски нива на олово в бои и повърхностни покрития
  • По-ниски нива или забрани за определени фталати
  • Задължителен стандарт за безопасност на играчките (ASTM F963)

Тези регулации на високо ниво може би изглеждат разбираеми, но те крият в себе си един лабиринт от регулаторни усложнения. Услугите на SGS по CPSIA (АПБПП) ви ориентират в този лабиринт, за да може да сте наясно със стандартите, които бизнеса ви трябва да покрива и да знаете как да постигнете съответствие с тях. Задължението за създаване на Общи сертификати за пригодност пада върху конкретните вносители и производители и води до големи финансови наказания на тези, за чиито продукти е доказано че не покриват изискванията. Ето защо нашите услуги са жизнено важни в тази област. По същата логика, съществува и задължение тестовете сертифициращи продукти за деца да се осъществяват при най-голяма точност и с минимално суетене, за да можете да започнете да предлагате продуктите си на пазара възможно най-бързо и безпроблемно.

Тъй като регулациите съгласно CPSIA (АПБПП) са с широх обхват, ние можем да създадем индивидуално пригодена програма за всеки клиент, основаваща се на нуждите му и правилата за безопасност, с които трябва да се съобразява.

Услугите на SGS имат две измерения:

  • Услуги по тестване, съгласно CPSIA (АПБПП), в случай че има нужда продуктите да бъдат тествани 
  • Пакетни обучения, за да гарантирате, че целия персонал, контрактори и доставчици във веригата за доставки са информирани относно добрите практики при съответствието със CPSIA

SGS има международна репутация на компания, помагаща на клиентите си да удовлетворят нормативните изисквания - ето защо ние можем да бъдем вашия пръв партньор, ако желаете да продавате продуктите си на американския пазар.