Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Изпитване от SGS по китайските GB стандарти – Гарантирайте съответствие с китайските национални стандарти, за да продавате продуктите си в Китай.

За да гарантира качеството, безопасността и техническите характеристики на продуктите, Китай е създал национални GB стандарти , които обхващат много потребителски продукти. Изискванията на тези стандарти трябва да бъдат изпълнени преди продуктите да могат да се продават в Китай. Изключително важно е да се запознаете с обхвата и изискванията на китайските GB стандарти преди да планирате разширяването си в Китай. Ако дадена продуктова гама не е проектирана съобразно китайските национални стандарти, е твърде малко вероятно тя да отговаря на условията за продажба на дребно в Китай.

Предлагаме ви експертни познания по отношение на съответствието на продуктите и съответствието с GB спецификациите, като ви предоставяме редица услуги, които да ви помогнат при продажбата на вашите продукти в Китай.

Ние активно наблюдаваме, превеждаме и тълкуваме както задължителните, така и доброволните китайски стандарти, което ви позволява да разберете и да изпълните изискванията. Ние също така подкрепяме органите, отговорни за прилагането на GB стандартите, и разполагаме с експертни екипи, които могат да осигурят необходимите указания и изпитвания, за да гарантират, че продуктите ви отговарят на действащите GB стандарти.

Освен нашия GB екип, базиран в Китай, глобалните ни GB посланици в цял свят са на разположение, за да ви подкрепят във всички аспекти на изпитването по GB стандартите и съответствието с китайските изисквания.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги, свързани с изпитване по GB стандартите.