Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако сте част от туристическата индустрия, знаете колко важна е безопасността за Вашия бизнес.

Акцентирането върху безопасността и свеждането до минимум на рисковете от замърсяване са част от ежедневните Ви занимания, и трябва да сте напълно сигурни, че управлявате бизнеса си по възможно най-безопасния начин, за да се избегне излагането на опасност.

Ние от SGS предлагаме широка гама от дейности в сферата на услугите, които включват мониторинг и изпитания на всички аспекти на дейностите в индустрията на услугите. От хотели, ресторанти и кетъринг услуги до магазини за хранителни стоки, минимаркети, училища и болници – ние работим с Вас, за да помогнем на персонала Ви при спазването на стандартите за безопасност на храните и хигиена. Ние предлагаме услуги за прегледи и проверки, изпитания и оценки, а също и обучение, за да разполага Вашият персонал с всичко необходимо за поддържане на стандартите за хигиена и да е запознат с процедурите в малко вероятните случаи на замърсяване.

Нашите екипи от специалисти по дейности в сферата на услугите имат опит за всякакъв сценарий и разбират важността на спазването на нормативните стандарти и строгото следване на международните директиви. Ние извършваме дейностите си в сферата на услугите и разполагаме с условия за лабораторни изпитания по цял свят, с което Ви осигуряваме бързо и ефективно обслужване.