Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Основата на ефективното управление на качеството за всеки бизнес е разбирането и осигуряването на продуктите и услугите според изискванията на клиентите, с максимална ефективност.

Сигурността, че вашите продукти и услуги са пред тези на вашите конкуренти на пазара е ключът към растежа, а подържането и подобряването на това качество е постоянно предизвикателство.

Ние разбираме аспектите на управлението на качеството, които са ключът към повишената производителност - удовлетворението на клиентите , но също така за повишена ефективност, максимални резултати и качествен контрол. В SGS, нашата мрежа от експерти по управление на качеството осигурява обучение за постояно подобрение, услуги за одит и сертифициране, за да сте сигурни, че вашата система за управление на качеството е ефективна и в съответствие с най-добрите световни практики. Нашите услуги, насочени към управление на качеството, обхващат процеси, продукти и услуги.

Ние притежаваме най-голямата мрежа от висококвалифицирани одитори и преподаватели в света, както и съоръжения и лаборатории, които са на разположение по всяко време. Можем да ви осигурим ясна оценка на вашите процеси и организация, което да позволи на вашия персонал да подобрява непрекъснато качеството и ефективността и да гарантираме, че вашето управление на качеството отговаря на международните стандарти.