Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Дори ако сте инвестирали време и средства в избора на подходящите суровини и производствен процес за даден продукт, съществува риск, че техническите аспекти на производствения процес могат да понижат качеството или безопасността на вашия продукт и да забавят неговата реализация на пазара.

Услугите за подпомагане на разработването на продукти на SGS предлагат техническа помощ на клиенти от най-различни отрасли, за да им осигурят спокойствието, че техническите аспекти на тяхната бизнес стратегия няма да им попречат да изпълнят очакванията на регулаторните органи на избраните от тях пазари.

Нашите висококвалифицирани експерти са специализирани в областта на техническото разработване за гарантиране на качество, а вниманието им винаги е насочено към предоставяне на иновативни технически решения в случай на възникване на проблеми. Като поемат цялата отговорност за техническите аспекти на вашия бизнес, те предлагат значителни икономии на вашия бизнес и предотвратяват необходимостта от поддържане на собствен технически персонал и оборудване.

Ние адаптираме нашите програми към специфичните нужди на вашия бизнес. Техническите консултации могат да включват:

  • Изготвяне на технически спецификации за разработване и производство на продукта
  • Валидиране на специфични изисквания
  • Верификация на етикети и верификация на инструкции
  • Оказване на помощ при техническа документация, в това число преводи
  • Определяне на вътрешни протоколи за тестване
  • Технически превод
  • Подпомагане за собствените търговски марки за търговци, пускащи собствени продуктови линии
  • Помощ при тълкуване на разпоредби

SGS притежава утвърдена репутация в сферата на техническата помощ за съответствие на продукта от световна класа; тя помага на клиентите да се справят с многобройните регулаторни изисквания и да излязат на международните пазари. Благодарение на дългогодишния ни опит ние предоставяме техническа помощ при разработването и производството на продукти, а нашите експерти могат да ви консултират по програма, която при придвижването на вашите продукти на пазара поставя на първо място качеството и безопасността.