Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато става въпрос за предпазване на вашите продукти от повреждане по време на транспортиране, особено важно е те да са опаковани много качествено, за да може стоката да достигне своя целеви пазар в състоянието, в което е напуснала производствената линия.

Международната асоциация за безопасно транспортиране (ISTA), международен орган от организации и квалифицирани специалисти, специализиран в разработването, дизайна и оценката на рентабилни и предпазни опаковки за транспортиране, е въвела стандарти за опаковане с цел предпазване на продуктите от рискове, свързвани с ежедневното транспортиране.

Услугите по сертифициране според изискванията на ISTA, предлагани от SGS, включват тестване на вашите продукти за съответствие със стандартите на ISTA, за да се демонстрира пред превозвачите, че вашите опаковки съответстват на определени стандарти, както и да предоставят на вашите продукти ниво на защита, което е по-високо от това на конкурентите, които не разполагат със сертификатна марка за тестване при транспортиране.

Нашите услуги по тестване на опаковките съгласно изискванията на ISTA се осъществяват в нашите сертифицирани по ISTA лаборатории от висококвалифицирани специалисти със задълбочени знания и опит в областта на най-съвременните методологии и разработки на нормативни изисквания. Те проверяват опаковките съгласно следните стандарти:

  • Серии по ISTA 1: Несимулативно тестване на надеждността на работните характеристики
  • Серии по ISTA 2: Частични тестове на работните характеристики при симулация
  • Серии по ISTA 3: Общи тестове на работните характеристики при симулация
  • Серии по ISTA 4: Разширени тестове на работните характеристики при симулация
  • Серии по ISTA 6: Тестове на работните характеристики по звена (включително 6-FEDEX-A, 6-FEDEX-B, 6-SAMSCLUB, 6-Amazon.com)
  • Серии по ISTA 7: Тестове в процеса на разработване

Защитата на вашите продукти чрез спазване на стандартите за опаковане на ISTA ще донесе много предимства за вашата фирма, включително увеличаване на печалбата чрез намаляване на повредите, щетите и загубата на продукти, повишено удовлетворение на клиентите и подобрена репутация за доставка на висококачествени продукти. В качеството си на световен лидер в областта на проверките, сертифицирането и услугите по проверки, SGS е първият избор за сертифициране съгласно изискванията на ISTA за фирми от различни отрасли, като всички те получават едни и същи високи нива на доставка и цялост, които са очаквали от предлаганите от SGS услуги.