Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Когато навлизате на нови пазари или когато органите за контрол въвеждат актуализирани или нови нормативни документи е важно да запознаете Вашето ръководство, персонал и консултанти.

Обучението по нормативни актове за медицински изделия от SGS ще ви позволи да се запознаете със законодателството и ще помогне на Вашата организация да остане конкурентоспособна.

За да помогнем на Вашата организация, ние предлагаме обучение по нормативни актове за медицински изделия за различни нива - одитор, експерти по качество, отговорници по съответствие и работници. Обучението често е необходимо, за да позволи на ръководството да разбере напълно последствията за бизнеса, произтичащи от новия пазар или нормативен акт. Освен това, то може да помогне на клиентите и на консултантите при създаване и промяна в документите по качество, да им от помощ при съставянето на технически досиета и да послужи като ръководство на нови служители на отдела по качество или на отдела за съответствие с нормативните изисквнания.

За тази област обикновено се предлагат следните курсове със съответна продължителност:

  • Изисквания на Директива 93/42/EИО, CE маркировка на медицински изделия (1 ден)
  • Изисквания на 98/79/EО, CE маркировка на медицински изделия за in vitro диагностика (1 ден)
  • Техническа документация съгласно Директива 93/42/EИО (1 ден)
  • Техническа документация съгласно Директива 98/79/EО (1 ден)
  • Нормативни актове за медицински изделия за Канада (0,5 ден)
  • Нормативни изисквания в Австралия, Китай, Хонгконг, Япония, Корея, Тайван (и др.)

Можем да осигурим обучение по нормативни актове за медицински изделия като публични курсове или като персонализирано вътрешнофирмено обучение. Всички курсове се представят от нашите сектор експерти. Във всеки регион се предлага глобално одобрение за обучението по нормативни актове за медицински изделия от локалния офис на SGS за медицински изделия. В повечето случаи може да се организира провеждане на курсовете на местния език.

Практическото обучение се актуализира често и ще помогне на Вашата организация да постигне нормативно или сертификационно съответствие Като страничен резултат, обучението може често да осигури постоянно подобряване на Вашите процеси и разработка на продукти.