Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Производителите, доставящи медицински устройства в Хонг Конг, трябва да гарантират, че техните продукти отговарят на критериите на Системата за административен контрол на медицински изделия на Хонг Конг (MDACS), която се ръководи от изпълнителната агенция на министерството на здравеопазването, наречена Служба за контрол на медицинските изделия на Хонг Конг.

Сертификацията за медицински устройства в Хонг Конг е различна от схемите, използвани в много други страни, и понастоящем не е законово изискване, но в бъдеще ще бъде заменена със задължително законодателство. За да представите своите продукти на пазара, вие можете да кандидатствате за оценка и доброволно включване в списъците. Действително, това се препоръчва за фирми със значителен внос на медицински устройства в Хонг Конг или за такива, които желаят да кандидатстват за договори с правителството. За да си осигурите успешно навлизане на този пазар, свържете се при първа възможност с опитните одитори на медицинско оборудване от SGS за съвет и оценка.

SGS е признат орган по оценка на съответствието от Службата за контрол на медицинските изделия на Хонг Конг и може да извършва одити и прегледи на техническа документация на медицински устройства, които вашата организация произвежда или продава за хонгконгския пазар. Тази схема е вече разширена, за да включи и устройства за инвитро диагностика (IVD) и се очаква да стане задължителна в определен момент. Доброволната оценка сега ще подготви вашата организация за това бъдещо развитие.

Нашите водещи на пазара услуги и глобален опит превръщат SGS във вашия идеален партньор за сертификация на медицински устройства за Хонг Конг, което ви позволява да продавате медицинските си устройства по-лесно на постоянно растящия пазар на Хонг Конг. Точната сертификация на медицински устройства в точния момент е ключът към спечелването на нови договори, пускането на нови продукти и навлизането на нови пазари.

Отговорете на критериите на Системата за административен контрол на медицински изделия (MDACS) на Хонг Конг чрез одити и технически прегледи, извършени от SGS.